Driver verksamheten KIMBLAD KERAMIK.

Erbjuder utställningar.

NATURFOTO / Anders Henriksson

KERAMIK / Gunilla Kimblad Henriksson

Författarskap, föreläsningar och utställningar.

Medlem i Naturfotograferna/N och PhotoNatura.

Fat fisktarna
f_w.jpg
f_w.jpg

Content on this site: Copyright Anders Henriksson and Gunilla Kimblad Henriksson. All rights reserved.