ANDERS FOTO

Några bilder från arkivet

Anders började fotografera som tonåring och fick sina första "fotolektioner" av en ateljéfotograf i Älmhult. Då ägnades mycket tid åt mörkrumsarbete och ibland saknar han detta fotografiska hantverk.

 

Anders har arbetat heltid med text och bild sedan 1999 då han startade företaget Picta Natura tillsammans med sin fru Gunilla. Tidigare undervisade han i bl.a. biologi på gymnasieskolan.

 

Anders bilder används till utställningar, läromedel, artiklar och föredrag. Naturen erbjuder färdiga "konstverk" som Anders gärna avbildar precis som de är. Han uppskattar när dokumentära, berättande bilder även kan tjäna som "fotokonst". Dessutom vill han spegla den biologiska mångfalden, gärna i naturen nära människan.

 

Anders blev invald i Naturfotograferna/N år 2009 och i PhotoNatura år 2010.

 

Läs mer om Anders arbeten här.

KIMBLAD KERAMIK

Några av Gunillas alster

VÄLKOMMEN till KIMBLAD KERAMIK

Jag har verkstad, utställning och försäljning i anslutning till bostaden på Osavägen 29 i Jonstorp.

För öppettider: se facebook eller smsa 0706-367889.

Min keramik finns också representerad på Keramiskt Center i Höganäs.

Håll utkik efter våra utställningar under ”på gång” eller på min facebooksida.

 

KERAMIKEN

För mig är skapandet i verkstan både spännande och rofyllt. Leran bjuder på ständiga utmaningar. Inspiration hämtar jag i naturen och fantasin.

Skulpterar och bygger i stengods och porslin.

Låter ofta oglaserade detaljer visa lerans färg och struktur.

Applicerar detaljer av foton från vår bildbank.

Bränner både konventionellt och raku.

 

MIN BAKGRUND

Jag har lärarutbildning och textil utbildning i grunden.

I familjeföretaget Picta Natura AB arbetar jag med keramik, administration och bilder.

Mitt skapande har, på vindlande vägar, gått från mjukvara till hårdvara.

BÖCKER & ARTIKLAR

Författarpris

År 2016 fick Anders SLFF:s författarpris Lärkan för sina läromedel i biologi. Priset delades ut på Skolforum den 31 oktober. Prisutdelare var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Så här löd motiveringen:

 

"Anders Henriksson är en aktiv läromedelsförfattare inom naturvetenskap sedan drygt 20 år tillbaka. Hans läromedel i biologi för grundskolans högstadium är oerhört uppskattade av såväl lärare som elever. Han har förmågan att på ett enkelt sätt förklara de olika biologiska sambanden, ofta med egna foton. Anders Henriksson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Högstadium."

 

År 1993 blev Anders kontaktad av förlaget Gleerups med en förfrågan om han ville skriva en biologibok för grundskolan. Han svarade ja och fick överraskande chansen att göra sin första bok. Idag har Anders nio läroböcker med sammanlagt 2700 boksidor ute på marknaden. Det är två högstadieböcker i biologi samt tre böcker i naturkunskap, två i biologi och två i kemi för gymnasieskolan. Dessutom ligger böckerna till grund för motsvarande e-läromedel.

 

När Anders gör ett läromedel ägnar han nästan lika mycket tid åt layouten och bilderna som åt texten. Anders förklarar gärna med hjälp av bilder och därför är hans böcker rikt illustrerade.

 

Läromedel

Publicerat i media

Juni 2017

Artikel om Anders i SLFF:s författartidning Manus.

Våren 2017

Anders medverkar i tidningen Yrfän.

Mars 2018

Artportalen presenterar Anders upptäckt av en ny art för Sverige. Det rör sig om ett ca 3 mm långt nätstinkfly som heter Stephanitis takeyai.

PÅ GÅNG

Under Keramikdagarna 9/11 - 10/11 2019 har Gunilla öppet hus i sin verkstad kl. 13 - 17. Välkommen till Osav. 29 i Jonstorp!

KONTAKT

GUNILLA

tel...0706 36 78 89

.gunilla@pictanatura.se

 

ANDERS

tel...0706 36 78 84

anders@pictanatura.se

 

Picta Natura AB

Osavägen 29

263 71 Jonstorp

 

foto keramik text

© Picta Natura

Kimblad Keramik

Anders Picta Natura

År 2016 fick Anders SLFF:s författarpris Lärkan för sina läromedel i biologi. Priset delades ut på Skolforum den 31 oktober. Prisutdelare var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Så här löd motiveringen:

 

"Anders Henriksson är en aktiv läromedelsförfattare inom naturvetenskap sedan drygt 20 år tillbaka. Hans läromedel i biologi för grundskolans högstadium är oerhört uppskattade av såväl lärare som elever. Han har förmågan att på ett enkelt sätt förklara de olika biologiska sambanden, ofta med egna foton. Anders Henriksson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Högstadium."

 

År 1993 blev Anders kontaktad av förlaget Gleerups med en förfrågan om han ville skriva en biologibok för grundskolan. Han svarade ja och fick överraskande chansen att göra sin första bok. Idag har Anders nio läroböcker med sammanlagt 2700 boksidor ute på marknaden. Det är två högstadieböcker i biologi samt tre böcker i naturkunskap, två i biologi och två i kemi för gymnasieskolan. Dessutom ligger böckerna till grund för motsvarande e-läromedel.

 

När Anders gör ett läromedel ägnar han nästan lika mycket tid åt layouten och bilderna som åt texten. Anders förklarar gärna med hjälp av bilder och därför är hans böcker rikt illustrerade.

 

Under Keramikdagarna 9/11 - 10/11 2019 har Gunilla öppet hus i sin verkstad kl. 13 - 17. Välkommen till Osav. 29 i Jonstorp!

GUNILLA

tel...0706 36 78 89

.gunilla@pictanatura.se

 

ANDERS

tel...0706 36 78 84

anders@pictanatura.se

 

Picta Natura AB

Osavägen 29

263 71 Jonstorp

 

Anders

© Picta Natura